Projects

Wpływ gier komputerowych zawierających przemoc na nieświadome wrogie myśli i agresję u więźniów i osób niekaranych

dr hab. Joanna Rajchert, Associate Professor

National Science Centre Grant Preludium BIS

Aplikuj w konkursie o stypendium doktorskie w projekcie „Video games violence effect on implicit hostile cognitions and aggression in inmates and community sample”.

Celem projektu jest znalezienie czynników pośredniczących pomiędzy grą w gry video zawierające przemoc, a agresją. Przypuszczamy, że gra w gry z przemocą może prowadzić do nasilenia błędu wrogich atrybucji (tendencji do postrzegania sytuacji lub emocji dwuznacznych jako wrogich), ale także do znieczulania na agresję (niedostrzegania wrogich wskazówek) w zależności od nasilenia tendencji antyspołecznych. W projekcie planujemy przebadać grupę więźniów o cechach antyspołecznych oraz grupę kontrolną.

Oferujemy:

– pracę w przyjaznym, młodym i aktywnym badawczo zespole (www.apsycholab.pl)

– stypendium w wysokości 5 tys. zł przez pierwsze 2 lata i 6 tys. przez kolejne 2 lata

– udział w Szkole Doktorskiej APS

– opiekę promotorską i wsparcie przy realizacji projektu (dr hab. Joanna Rajchert)

– 6-miesięczny w pełni finansowany (NAWA) staż w Ohio State University

– szkolenie z zastosowania okulografu

– ciekawy temat i środowisko badań

 

Zadania doktoranta

  • realizacja serii badań w projekcie (badania z użyciem okulografu i bodźcami w postaci gier na konsolę z VR z kontrolą zdalną; prowadzenie badań w zakładach karnych) – w tym organizacja badań od strony formalnej, rekrutacja, prowadzenie eksperymentów
  • Przygotowanie baz danych, analizy statystyczne i interpretacja wyników
  • Przygotowanie publikacji w języku angielskim
  • Prezentacja wyników badań na konferencjach w języku angielskim

 

Kwalifikacje:

  • Dyplom magistra psychologii (lub zaświadczenie od promotora o terminie obrony i zaawansowaniu prac nad pracą magisterską; obrona musi się odbyć najpóźniej do końca września 2022)
  • doświadczenie w planowaniu badań i analizie wyników badań (znajomość metodologii badań naukowych, analiz statystycznych)
  • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku angielskim
  • umiejętność niezależnego działania i myślenia
  • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne
  • umiejętność programowania będzie dużą zaletą

 

Rekrutacja:

Aplikuj na adres jrajchert@aps.edu.pl, do 19.06.2022.

Szczegółowe informacje dla kadydatów w konkursie o stypendium doktoranckie

Projekt_gry_BAZA_konkurs.sav