Projects

Wpływ gier komputerowych zawierających przemoc na nieświadome wrogie myśli i agresję u więźniów i osób niekaranych

dr hab. Joanna Rajchert, Associate Professor

National Science Centre Grant Preludium BIS