Projects

Skuteczność treningu psychoedukacyjnego z elementami mentalizacji w redukowaniu wrogości wśród osób osadzonych

Rozwijanie mentalizacji poprawia zdolności interpersonalne i usprawnia funkcjonowanie społeczne, co zostało wykazane w wielu badaniach empirycznych (np. Bateman i Fonagy, 1999, 2008, 2009, 2010, 2019; Robinson i in., 2014), głownie z udziałem pacjentów. Część psychoedukacyjna programu MBT wykazuje także obiecujące efekty w  redukowaniu poziomu wrogich interpretacji dokonywanych wobec innych osób, co zostało zbadane wśród osadzonych kobiet. Już po sześciu sesjach uczestniczki zaczęły przyjmować perspektywę innych ludzi (np. nielubianych strażników), ponadto były bardziej zaangażowane w tworzenie alternatywnych interpretacji na temat zachowań, podejmowały także próbę zrozumienia intencji innych osób (Zajenkowska i in., 2021). Obecnie trwają badania w innych grupach, także wśród osadzonych mężczyzn i chłopców. W fazie testów jest także skuteczność warsztatu prowadzonego w formie online. Wyniki wydają się obiecujące, coraz więcej ośrodków penitencjarnych wyraża także zainteresowanie współpracą.

https://www.facebook.com/APSychoLab/photos/a.1418922704924258/1944566732359850/