Projects

Czynniki indywidualne i sytuacyjne związane z rodzicielskim korygowaniem sądów moralnych – badania z wykorzystaniem stymulacji przezczaszkowej

principal investigator dr Ewa Duda

BSTP Interdyscyplinar