Projects

The relationship between hostile attributions and personality disorders symptoms: contextual and cognitive underpinnings of hostile attributions as an indicator of personality disorder treatment efficacy

dr hab. APS Anna Zajenkowska, Associate Professor

National Science Centre Grant Sonata BIS

Związek pomiędzy wrogimi atrybucjami a symptomami zaburzeń osobowości: kontekstowe i poznawcze podstawy wrogich atrybucji jako wskaźnik skuteczności terapii zaburzeń osobowości