Chapters

2021

Bodecka M. (2021). Inteligencja a agresja. Czy wysokie IQ może uchronić przed wkroczeniem na ścieżkę przestępczą? W: Zajenkowski, M. (red.). Inteligencja w codziennym życiu. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Inteligencja w codziennym życiu

2020

Zajenkowska Anna: Das Projekt »Polen auf der Couch«, w: Wiederkehr des Verdrängten? Psychoanalyse und das Erbe der Totalitarismen / Kobylinska-Dehe Ewa, Dybel Paweł, Hermanns Ludger M. ( red. ), 2020, Psychosozial-Verlag, ISBN 978-3-8379-2938-6, ss. 235-246

Zajenkowska Anna: Społeczna Analiza Grupowa. Projekt „Polska na Kozetce”, w: Czy powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów / Kobylińska-Dehe Ewa ( red. ), 2020, ISBN 978-83-242-3633-6, ss. 327-341

2019

Friedman, R., Levin, U. & Zajenkowska, A. (2019). My Europe: a continent between rejection and re-inclusion. In: A. Zajenkowska & U. Levin (red.). – Europe on the couch. The breaking of a homogeneous group illusion. – Routledge: London.

2016

Zajenkowska, A., (2016). Czy Polska jest krajem wielkim, czy takim jak inne? W: A. Zajenkowska (red.). Polska na kozetce, siła obywatelskiej refleksyjności. (s. 11-22). Smak Słowa: Sopot.

2013

Rajchert, J. (2013). Budowanie pozytywnego obrazu własnego ciała w okresie adolescencji, [in:] E. Sokołowska, (Ed.) Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Wydawnictwo APS, s. 132-145.

Rajchert, J. (2013). Wpieranie rozwoju uczniów w obszarze osiągnięć szkolnych, [in:] E. Sokołowska, (Ed.) Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Wydawnictwo APS, s. 74-95

2012

Rajchert, J. & Frączek, A. (2012). Style rodzicielskie a mechanizmy regulacji zachowań agresywnych, w Polsce i w USA [in:] H. Grzegołowska-Klarkowska, (Ed.) Agresja, socjalizacja, edukacja. Refleksje i inspiracje. Wydawnictwo APS: Warszawa, s. 305 – 327

Zajenkowska, A. (2012). Czynniki kulturowe w psychoterapii na przykładzie empatii. W: L. Grzesiuk i H. Suszek (red.). Psychoterapia. Pogranicza. (s.291-303). Warszawa: ENETEIA.

Zajenkowska, A. (2012). Kultura a komunikacja. w: A. Chmielecka. (red.). Od migracji do integracji. Vademecum. (s.115-121).Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zajenkowska, A. (2012). Zrozumieć kontekst kulturowy: W: Grot K., Klaus W.(red.), Inspirator Międzykulturowy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Zajenkowska, A. (2012). Scenariusze warsztatów: W: Grot K., Klaus W.(red.), Inspirator Międzykulturowy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

2011

Zajenkowska, A. (2011). Wybrane metody zastosowania muzyki specyficznej kulturowo. Czy świat muzyki może stać się globalną wioską? w: E. Czerniawskiej (red.). Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin.

2008

Rajchert, J. (2008). Parenting behavior and prosocial orientations.[in:] L. Golińska & B.
Dudka (eds.) Family and Work from the Perspective of Challenges and Threats, Łódź: University of Lodz Publishers, p. 189-200. In Polish.

2006

Rajchert, J. (2006). Family environment and adolescents’ self-distinctiveness. In: B.
Bykowska & M. Szulc. (eds). Contemporary threats of adolescents in Poland – in search of
identity (pp. 329-337). Gdańsk: Foundation of Gdańsk University Development. In Polish.